Kancelaria Notarialna Alicja Brandys
ul. Madalińskiego 11A/12
30-303, Kraków
woj. małopolskie

(12) 307 08 28
+48 880 383 100
kancelaria@notariusz-brandys.pl
NIP: 6792757726Kancelaria notarialna czynna jest:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 17.00


Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje oraz porady dotyczące czynności dokonywanych przez notariusza są bezpłatne.

Dokumenty

Z klientami, którzy chcą nadać dokumentowi status dokumentu urzędowego umawiam się w mojej Kancelarii Notarialnej w Krakowie. Przed dokonaniem czynności, udzielam Klientom bezpłatnych informacji na temat dokumentów, które są niezbędne do sporządzania aktu notarialnego, a także w zakresie wysokości wszystkich opłat, w tym taksy i podatków, których obowiązek pobrania spoczywa na rejencie.

Podstawą do wykonania czynności notarialnej, jest stwierdzenie tożsamości osób, które biorą udział w czynności. Odbywa się to na podstawie okazania notariuszowi ważnego dokumentu tożsamości, którym może być dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu.

Te dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. W innym przypadku konieczne jest wykonanie ich translacji przez tłumacza przysięgłego i dostarczenie do Kancelarii dokumentu wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty niezbędne do wykonania określonych czynności notarialnych to:

Do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego :

- Aktualny odpis z księgi wieczystej, lub jej numer z systemu elektronicznego,
- Dokument będący podstawą nabycia (np. wypis aktu notarialnego),
- Dokument tożsamości stron czynności notarialnej,
- Inne dokumenty wynikające z konkretnej sytuacji.

Do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

- Aktualny odpis z księgi wieczystej lub jej numer z systemu elektronicznego, jeśli jest ona w nim prowadzona dla zbywanego prawa,
- Dokument będący podstawą nabycia,
- Dokumenty tożsamości stron czynności notarialnej,
- Inne dokumenty wynikające z konkretnej sytuacji.

Do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

- Aktualny odpis z księgi wieczystej lub jej numer z systemu elektronicznego,
- Dokument będący podstawą nabycia,
- Wpis z rejestru gruntów, przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
- Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego,
- Dokumenty tożsamości stron czynności notarialnej,
- Inne dokumenty wynikające z konkretnej sytuacji.

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

- Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
- Zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy,
- Testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
- Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców,
- Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład spadku,
- Inne dokumenty wynikające z konkretnej sytuacji.
Kancelaria notarialna czynna jest:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 17.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje oraz porady dotyczące czynności dokonywanych przez notariusza są bezpłatne.